Lielbritānijas privātās skolas Valsts koledžas Lielbritānijā


 Lielbritānijas izglītības sistēma


Lielbritānijā ir obligātā izglītībā visiem bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem. Kopējā izglītības sistēma Lielbritānijā sasvāv no sekojošām stadijām:
Pre School: no 2 līdz 5 gadiem – vispārējas bērnu attīstības veicināšana, sagatavošana mācībām skolā.

Primary School: Pamatskola vecumā no 7 līdz 13 gadiem – vispārējas nodarbības pamata priekšmetos un sagatavošana kopējam iestāšanās eksāmenam pamatskolā (Common Entrance Examination).

Secondary School: vidusskola vecumā no 13 līdz 18 gadiem, sastāv no diviem līmeņiem- G
CSE (General Certificate of Secondary Education) - pamata līmenis. Skolēni vecumā no 13 līdz 16 gadiem izvēlas sev interesējošos priekšmetus no 100 un vairāk dažādām disciplīnām. Izvēlēto priekšmetu apguve parasti aizņem pāris gadu, un tādējādi 15-16 gadu vecumā nokārtojot eksāmenus, tiek saņemts sertifikāts par pamata izglītību.

A-Level – Advanced Level. Skolēni 17, 18 gadu vecumā uzsāk 3-5 izvēlēto priekšmetu padziļinātu apguvi, kas ilgst 2 gadus. Šo priekšmetu eksāmenu sekmīga nokārtošana ir obligāts priekšnoteikums, lai uzsāktu mācības universitātē.

Foundation Programme – sagatavošanās programma mācībām augstkolā ilgst no pusgada līdz gadam. Obligāta visiem studentiem, kas ieguvuši vidējo izglītību ne angliski runājošā zemē, tai skaitā Latvijā. Programmā iekļauta padziļināta angļu valodas apguve, kopējā akadēmisko zināšanu sagatavošana, bet dažkārt arī ievadinformācija par attiecīgo specialitāti.

Mācības Britu privātskolās
Angļu mācību iestādes ir vienas no prestižākajām pasaulē. To absolventiem nav problēmu, iestājoties augstskolās un prestiža darba meklējumos.

Britu privātskolās bērnu iegūtās izglītības līmenis ir ļoti augsts – ap 90% absolventu iestājas universitātēs. Nodarbību programmas piesātinātas līdz augstākajai pakāpei. Pamatskolā bērni mācās 12 obligātos mācību priekšmetus: matemātiku, angļu valodu, dabas zinības (šajā blokā ietilpst ķīmija, fizika un bioloģija), ģeogrāfiju, vēsturi un daudz ko citu. Izlaiduma klasēs skolēniem ir iespēja padziļināti apgūt tos 3-5 mācību priekšmetus, kuros viņi specializēsies universitātē. Skolas direktors, administrācija, pedagogi un audzinātāji vadās no priekšnosacījuma, ka visi bērni ir talantīgi, netalantīgu bērnu nav vispār.

Nodarbības notiek klasēs ar nelielu skolēnu skaitu (10-15 cilvēki), un skolotājs var veltīt uzmanību katram skolēnam. Angļu skolās gan direktors, gan pedagogi pret jūsu bērnu izturēsies kā pret savu paša, prasot maksimālus rezultātus kā mācībās, tā arī sportā. Sports ir viens no galvenajiem vispārizglītojošās programmas stūrakmeņiem angļu skolā. Visās skolās ir peldbaseini, tenisa, basketbola futbola un golfa laukumi. Pret skolām, kurās ir mazāk par desmit sporta veidiem, angļi atsaucas nelabvēlīgi vai vismaz iecietīgi. Vēl viena britu privātskolu stiprā puse – mākslas programma. Teātri, kuri aprīkojuma ziņā neatpaliek no profesionāliem, uzvedumi, par kuriem raksta avīzēs, baleta skolas, orķestri, kori un džeza grupas, mākslas studijas, keramikas darbnīcas un daudz kas cits – ar visu to pelnīti lepojas daudzas skolas. 

Vecāki, sūtot bērnu uz ārzemēm, uztraucas par to, lai viņš būtu paēdis, nepaliktu bez pieskatīšanas, lai viņam būtu kur dzīvot. Pat neiedomājieties, ka bērns angļu privātskolā varētu blandīties bez vajadzības. Viņam būs jādzīvo pēc saraksta un laika nosišanai vienkārši pietrūks laika. Ēdiena kvalitāte britu skolās ir garantēta – varbūt arī tāpēc, ka gan skolēns, gan direktors ēd vienu un to pašu. Lielākā daļa Anglijas skolu ir pansijas, kur skolēni dzīvo mājiņās skolas teritorijā. Jaunāko klašu skolēnus parasti ievieto lielākās istabās, vairākus kopā. Jo skolēns vecāks, jo viņam kaimiņu mazāk. Izlaiduma klašu audzēkņi dzīvo pa vienam, diviem. Akadēmiskais gads Lielbritānijā dalās trīs mācību trimestros.

Studenti mācības uzsāk septembrī, bet jauns skolēns pēc norunas mācības var uzsākt jebkura trimestra sākumā. Ziemas trimestris sākas septembrī un beidzas decembra vidū. Pavasara – janvāra pirmajās dienās līdz marta beigām. Bet vasaras – no aprīļa vidus līdz jūlija pirmajai pusei. Ziemassvētku un Lieldienu brīvlaikā skolēni noteikti atgriežas mājās. Skolai ir tiesības atskaitīt jūsu bērnu par nepakļaušanos skolas noteikumiem, ļoti vājām sekmēm vai medicīnas rādītājiem. Dzīvošana skolas kopmītnēs. Mācību laikā skolēni noteikti dzīvo kopmītnēs (pansijā). Skola strikti uzstāj, lai brīvlaikos bērns nedzīvotu skolas teritorijā. Šajā laikā bērnam jāatgriežas mājās vai jāapmetas pie oficiāli norīkotā aizbildņa. Par izvietošanu skolas kopmītnēs atbild vecākais audzinātājs. Skolas kopmītnēs skolēni istabās dzīvo kopā ar viena dzimuma pārstāvjiem.

K
opmītnēs ir istabas no 1-10 cilvēkiem atkarībā no viņu vecuma un skolas noteikumiem. Jūsu bērnam būs jākārto pašam sava gulta, istabā, vannas istabā un tualetē jāievēro tīrība un kārtība. Skolas ziņā ir izlemt – kā izvietot bērnus istabās – vienvietīgās divvietīgās vai daudzvietīgās istabās.

Kopmītnē:
Skola ik dienas nodrošina ar pilnvērtīgu trīsreizēju ēdināšanu; Katru nedēļu pieejami veļas mazgātavas pakalpojumi; Katram skolēnam nodrošināta speciāla vieta nodarbībām; Bērnam ir iespēja katru dienu lietot vannu vai dušu; Nepieciešamības gadījumā bērnam tiek sniegta medicīniska palīdzība. 

Britu skolās vispār ir stingri noteikumi. Visa dzīve saplānota pa minūtēm. Celšanās 730 no rīta, obligātā rīta asambleja – kaut kas līdzīgs kopsapulcei, pēc tam – divas mācību stundas, pusstundas pārtraukums, vēl divas stundas, pusdienas, vēl trīs stundas, sports. Sešos vakarā vakariņas.

Plkst. 19.15 visiem noteikti jāatgriežas mājās un jāpilda mājasdarbi. Plkst. 20.45 – brīvais laiks. Pēc kādas stundas – vakara junda (došanās pie miera atkarīga no skolēnu vecuma). Vecākajiem skolēniem atļauts būt nomodā līdz 23.00 vakarā. Aizliegts smēķēt, lietot alkoholu, dabiski, arī narkotikas. Par smēķēšanu pirmo reizi – sods 10 mārciņas un fakss vecākiem. Par atkārtotu pārkāpumu – sods 20 mārciņas. Ja pieķer trešo reizi, uz divām nedēļām izslēdz no skolas. Tāds pats sods arī par alkoholu, bet tad izslēdz uzreiz, pašā pirmajā reizē. Bez tam jaunākajās klasēs nedrīkst iziet ārpus skolas teritorijas bez pavadības. Un visiem bez izņēmuma aizliegts citus pazemot – par to izslēdz uz divām nedēļām vai izslēdz vispār.” 

Aizbildniecība Lielbritānijā (vairāk kā citās valstīs) aizbildniecības institūcija aptver ļoti plašu attiecību loku. Vēsturiski izveidojies, ka bērni šeit agri pamet savas dzimtās mājas. Koloniālajā laikā, kad izglītības dēļ bieži bērnus no tās pašas Indijas vajadzēja sūtīt uz metropoli, aizbildņus norīkoja, kad vecāki bija dzīvi. Angļu skolas no tā laika izpelnījušās pasaules klases izglītības reputāciju, un to, kuri vēlētos šeit mācīties, skaits aug nevis aritmētiski, bet ģeometriskā progresijā. 

Vecāki no dažādām pasaules malām sūta savus bērnus mācīties uz Lielbritāniju. Ilgstoša bērna uzturēšanās svešā valstī bez vecākiem nosaka nepieciešamību ne tikai nodrošināt viņa juridisko statusu, bet arī maksimāli aptvert viņu ar rūpēm un uzmanību. 1989.gadā Lielbritānijā pieņemts Akts par bērniem, un no tā laika oficiāli noformēta nepilngadīgu bērnu, kas ieradušies Lielbritānijā bez vecākiem ilgāk par 7 nedēļām, aizbildniecība , kas kļūst ar likumu nostiprināts pienākums. Saskaņā ar šo likumu par aizbildni var kļūt– Lielbritānijas pilsonis. Jāatzīmē, ka pašai skolai un tāpat arī tās darbiniekiem nav tiesību kļūt par aizbildņiem bērniem, kuri mācās šajā skolā. Ja jums nav pazīstama angļa, kuram nekas nebūtu pretī noformēt aizbildniecību jūsu bērnam mācību laikā, oficiālu aizbildni var sameklēt neatkarīgajā aizbildņu aģentūrā (Lielbritānijā tas ir vesels tīkls). 

Katrā no tām ir iepriekš atlasītu ģimenes aizbildņu saraksti. Aizbildņu ģimenes iziet pārbaudi un viņus rūpīgi atlasa vietējo varas orgānu Sociālo dienestu departaments. Aizbildņu ģimenei jābūt spējīgai ne tikai piedāvāt bērnam piemērotu dzīves vietu, bet arī nodarboties ar viņa audzināšanu, veltīt viņam laiku. Aizbildņu ģimenes pienākumi tiek nosacīti individuāli. Parasti tajos iekļauj: Bērna sagaidīšanu lidostā Sagaidīšanu, ierodoties mācību vietā. Bērna (kurš vecāks par 16 gadiem) reģistrāciju dzīvesvietā vietējos varas orgānos. Apdrošināšanu noformēšanu. Bērna pieņemšanu savās mājās brīvlaikos. Ārstēšanas organizēšanu pie ģimenes ārsta. Nepieciešamības gadījumā dot atļauju ķirurģiski iejaukties. 

Nepieciešamo lietu iegādi. Sakaru uzturēšanu ar skolu, vecāku sapulču apmeklēšanu. Sakaru uzturēšanu ar bērna vecākiem un informācijas sniegšanu par viņiem un dažādu sadzīves jautājumu risināšanu. 

GNVQs – General National Vocational Qualifications – kopējā nacionālā profesionālā kvalifikācija. Alternatīva GCSE un A līmeņiem, ir izvēle starp profesionālo izglītību, kas domāta, lai sagatavotu darbam kādā noteiktā sfērā, un akadēmisko izglītību. Saņemot kvalifikāciju, iespējams stāties arī augstkolās.

Foundation Programme – sagatavošanās programma mācībām augstkolā ilgst no pusgada līdz gadam. Obligāta visiem studentiem, kas ieguvuši vidējo izglītību ne angliski runājošā zemē, tai skaitā Latvijā. Programmā iekļauta padziļināta angļu valodas apguve, kopējā akadēmisko zināšanu sagatavošana, bet dažkārt arī ievadinformācija par attiecīgo specialitāti.

Universitātes - beidzot A Level, GNVQs, vai Foundation Programme, studentiem ir iespēja mācīties universitātēs, kur iespējam iegūt bakalaura grādu (Bachelor) – mācību ilgums parasti ir tikai 3 gadi. Ar bakalaura grādu, iespējams turpināt mācības maģistratūrā (Master) un tālāk uz zinātnisko doktora grādu (Doctorate). 

Mācības koledžā ir lieliska iespēja divu gadu laikā pabeigt vidusskolu Anglijā un iegūt starptautiski atzītu diplomu par vidējo vai vidējo profesionālo izglītību, kas ļaus turpināt mācības jebkurā augstskolā visā pasaulē.

Izvēlei piedāvājam Bostonas, Hastingas, Čičesteras u.c. koledžas.
Uzsākot mācības Lielbritānijā pēc 9. klases beigšanas, var ieekonomēt veselu gadu !
Kopš iestājāmies ES,  Latvijas pilsoņiem no 16-19 gadu vecumam valsts koledžās jāmaksā tikai reģistrēšanās maksa.Mājas lapu izveide Allwebsites.lv