Akadēmiskais gads Kanādas valsts skolā

Vecums
15 līdz 17 gadi (skolēnam nevajadzētu palikt 18 gadiem programmas laikā).

Lai pilnībā izbaudītu Kanādas kultūru un apgūtu valodas nianses, mācies vienu akadēmisko gadu vai pus gadu Kanādā!

Skolēni dzīvo ģimenēs un apmeklē vietējo skolu, piedalās dažādās kultūras aktivitātēs. Dzīvošana ģimenē ir labākais veids kā iepazīt vietējo kultūru un tradīcijas. Valodu, kuru pielietosiet ikdienā sāks dzīvot - tā iegūs pavisam citu nokrāsu, kļūs bagātāka! Jauniegūtie draugi ļaus iepazīt pasaules dažādību un jauniešu ikdienu Kanādā.

Studentiem tiek piedāvāti divi varianti: skolas ar angļu vai jaukto (angļu un franču) mācību valodu.

Angļu mācību valoda (Novaskotija, Prinča Edvarda sala, Toronto, Manitoba, Saskačevana)
Katrai no provincēm ir sava atšķirīga ainava un vēsture, kura gaida, lai to atklātu un iepazītu. Kanādiešu viesmīlība studentiem neļauj justies vientuļiem.

Jauktā programma (Monreāla)
Programma piedāvā unikālu pieredzi mācīties skolā ar angļu mācību valodu, bet pēc skolas doties mājās pie ģimenes, kas runā franču valodā. Jums ir iespēja apvienot 2 valodu mācības vienā gadā. Monreāla ir divvalodīgo vietu galvaspilsēta Ziemeļamerikā.


Skolu veidi
Ņemot vērā to, ka Kanādas skolās ir ierobežota iespēja uzņemt studentus, skolēns var izteikt savas vēlmes, kur tieši viņš vēlētos doties, bet nav garantijas, ka viņš tiks izvēlēts kā viens no skolniekiem tieši viņam vēlamajā vietā. Lēmums paliek katras skolas direktora rokās, kā arī no pieejamajām ģimenēm.

Kanādas skolu sistēma
Kanādas izglītības sistēma ir sadalīta: Elementary (Primary School vai Public School), kurai seko Secondary (High) School un Post Secondary (universitāte vai koledža). Katra province ir atbildīga par izglītību savā reģionā. Kanādā pamatā ir 190 mācību dienas gadā, oficiāli mācības sākas septembrī un beidzas jūnijā.
Studentam ir jāievēro skolas noteikumi, jāapmeklē visas stundas, jābūt atbildīgam par to, lai apgūtu visu programmu un iegūtu vismaz C un neiegūtu nevienu F vērtējumu (neapmierinoši) semestra beigās. Students, kurš neievēro skolas noteikumus, neapmeklē stundas, kuram ir slikta attieksme, disciplīnas problēmas vai F vērtējums nekavējoties tiek sūtīts mājās.

Mācību gads Kanādā, valsts skolās:
Semestris: augusts - janvāris; februāris - jūnijs
Akadēmiskais gads: augusts - jūnijs

Dzīvošana
Ģimene, 3x ēdināšana.
Ja Jūs piesakāties jauktajai programmai, tad jārēķinās ar to, ka dzīvosiet franciski runājošā ģimenē.

Orientācijas programma
Orientācijas programma tiek organizēta visiem studentiem, kas pieteikušies programmai.

Vietējais koordinators
Vietējais koordinators vienu reizi semestrī tiekas ar katru studentu un viņa ģimeni. Tāpat katru mēnesi telefonintervijā koordinators sazinās ar ģimeni un studentu, tiek sagatavotas atskaites.

Ierašanās
Studenti pēc orientācijas programmas tiks nogādāti ģimenē, kurā uzturēsies.Transfērs uz/no ģimenes ir iekļauts cenā.
Studentam jāierodas pēc plkst. 8.00 kā paredzēts grafikā un jādodas prom pēc plkst. 16.00. Ja gadījumā lidojumus nav iespējams saplānot tā, kā tas paredzēts grafikā, studentam jāpārnakšņo Toronto vai Montreal par vienu nakti maksājot papildus. Tas
saistīts ar individuālā transfēra nodrošināšanu.

Prasības
Studentam pirms apstiprināšanas programmā jāiziet intervija. Jābūt apguvušam angļu un/vai franču valodu vismaz 2 gadus un jābūt labām akadēmiskajām zināšanām. Programmām var pieteikties studenti, kas vēl nav uzsākuši mācības 12. klasē.

Franču valoda - lai pieteiktos programmai, ir jābūt apgūtai franču valodai vismaz 2 gadus un jābūt labām akadēmiskajām zināšanām. Šai programmai ir obligātas 3 nedēļu apmācības pirms mācību uzsākšanas Kanādas skolās. Ja students nesasniegs nepieciešamo valodu zināšanu līmeni, viņš/-a tiks aicināti piedalīties papildus apmācībās par papildus samaksu.

Angļu valoda – lai pieteiktos programmai, ir jābūt apgūtai angļu valodai vismaz 2 gadus un jābūt labām akadēmiskajām zināšanām. Arī angļu valodas programmai ir obligātas apmācības 3 nedēļu garumā pirms mācību uzsākšanas skolā.

Pieteikšanās procedūra
Nepieciešams aizpildīt speciālu veidlapu, kuru saņemsiet pēc līguma parakstīšanas.
Pieteikumus nepieciešams saņemt līdz martam, lai mācības uzsāktu augustā vai oktobrim, lai mācības uzsāktu februārī.

Kredītpunktu pārskaitīšana un atšifrējums
Novaskotijas, Manitabo un saskačevana skolās mācību kursi beigās netiek izteikti kredītpunktos. Mācoties Prinča Edvarda salā, Monreālā vai Toronto apkaimē - mācību gada beigās, skolēns saņem konkrētu kredītpunktu skaitu. Ja skolēns plāno turpināt mācības Kanādā arī pēc vidusskolas, tad viņam ir jāizvēlas programmas ar kredītpunktiem.

Studentiem netiek garantēta noteikta zināšanu līmeņa sasniegšana vai tas, ka kredītpunkti tiks pārskaitīti vai students saņems diplomu akadēmiskā gada beigās un tas tiks atzīts Latvijā. Tas atkarīgs no tā vai būs iespējams pielīdzināt Kanādā apgūtās mācību programmas Latvijas izglītības sistēmā noteiktajām. Pastāv iespēja, ka pēc atgriešanās Latvijā būs nepieciešams atkārtot mācību gadu kādā no Latvijas skolām.

Cenas (norādītas CAD):

Vieta

Semestris, no... Gads, no...

Novaskotija (angļu val.)

11 220 17 380
Manitoba (angļu val.) 13 530 17 380
Saskačevana (angļu val.) 10 340 16 500
Prinča Edvarda sala (angļu val.) - 19 580
Toronto (angļu val.) - 29 400
Monreāla (jaukti) - 26 400


Cenā ietilpst: svešvalodas zināšanu pārbaude, intervēšana, pieteikuma koordinēšana,   pieteikuma anketas nosūtīšana, vidusskolas atrašana, mācības vidusskolā, ģimenes atrašana, dzīvošana ģimenē, ēdināšana 3 reizes dienā, studentu veselības apdrošināšana, 24 stundu neatliekamās palīdzība, 
no ārzemēm saņemto atskaišu nosūtīšana vecākiem, sertifikāts par piedalīšanos programmā, administratīvie izdevumi.Uzrādītās cenas un kursu apraksti ir informatīva rakstura, lai precizētu cenas un pieejamos kursus, lūdzu, rakstiet, zvaniet: info@izglitiba-arzemes.lv, Tel. (+371)29238012
Nacel 2016

Mājas lapu izveide Allwebsites.lv